Ofoting.tv: Hålogalandsbrua primo juli 2016

Ofoting viser video med oversikt over hvordan arbeidet med Hålogalandsbrua ser ut i starten av juli 2016.

Hålogalandsbrua er ei bru under bygging i Narvik kommune i Nordland. Den skal krysse Rombaken mellom Karistranda og Øyjord. Brua vil bli en del av europavei 6, og vil forkorte strekningen fra Narvik til Bjerkvik med 18 kilometer, og fra Narvik til Bjørnfjell med 4-5 kilometer. Hålogalandsbrua vil bli 1533 meter lang, med et fritt spenn på 1145 meter og blir med det Norges nest lengste hengebru.

Besøk Ofoting.tv for å se flere videoer med lokalt tema.

Produsert av Robin Lund for Ofoting.tv

Print Friendly, PDF & Email