Konkurs: Tupsis Match

Kunngjøring for:

Organisasjonsnummer974 678 888 (TUPSIS MATCH AS)

Konkurs – innstilling av bobehandlingen

Ved OFOTEN TINGRETT er bobehandlingen innstilt i boet til:

Navn/foretaksnavn:Tupsis Match AS
Adresse:Kongensgate 66
8511 NARVIK
Organisasjonsnummer:974 678 888
Saksnr:01-00116 S

fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling, jfr. konkursloven §135.

Kjennelsen er avsagt 19.04.2001.
Ankefristen er en måned fra kjennelsen er avsagt

Konkursregisteret 02.11.2010

Print Friendly, PDF & Email