PM: Navn på avdøde frigitt

Pressemelding fra politiet i Narvik
Angående etterforskning av drapssak som fant sted ved Skjomenbrua, E6 i Narvik kommune tirsdag den 1. november 2016

Avdøde var student ved Universitetet i Tromsø, campus Narvik. (Arkivfoto: Robin Lund)
Avdøde var student ved Universitetet i Tromsø, campus Narvik. (Arkivfoto: Robin Lund)

I samråd med de pårørende går politiet nå ut med navn på den avdøde:
Martin Bjørge LIEBRAATEN, 21 år fra Jessheim. Avdøde var student ved Universitetet i Tromsø, campus Narvik.

Den avdøde ble obdusert 2.11.2016 ved UNN Tromsø. Obduksjonen avdekket flere skader etter knivstikk. Det gis foreløpig ingen flere detaljer omkring dette.
Den siktede ble i går varetektsfengslet for 4 uker. Politiet har nå fokus på teknisk og taktisk etterforskning, deriblant avhør av en rekke vitner. Politiet har registrert at siktedes forsvarer har gitt uttalelse til media der han fokuserer på bakgrunnen for hendelsen. Politiet ønsker ikke å kommentere disse uttalelsene. Politiets etterforskning vil ha fokus på å avdekke hendelsesforløp og årsak.

Pårørende til den avdøde ivaretas nå av helsetjeneste i sitt nærmiljø. Medstudenter til avdøde ivaretas av ledelsen ved universitetet i Narvik i samarbeid med kriseteamet i Narvik. Også den skadde mannens pårørende ivaretas av kriseteam i Narvik. Den skadde er fremdeles innlagt ved UNN Narvik, hans tilstand er stabil.

Jostein Kroken / Etterforskningsleder
Narvik politistasjon

Print Friendly, PDF & Email