To gauper skal felles

To gauper kan felles i denne delen av Nordland i 2011. Illustrasjonsfoto: Keith Williams
To gauper kan felles i denne delen av Nordland i 2011. Illustrasjonsfoto: Keith Williams

Rovviltnemnda har fastsatt en kvote på felling av to gauper i denne delen av Nordland for 2011.

– Etter en samlet vurdering av bestandsutviklingen både i hele fylket og i de ulike forvaltningsområdene i fylket, dokumentert og omsøkt tap til gaupe og lokal oppfatning av størrelsen på gaupebestanden vedtar rovviltnemnda i Nordland en kvote på 12 gauper, herav inntil fem hunngauper over ett år, for kvotejakt på gaupe i Nordland 2011. Elleve dyr fordeles på fellingsområdene fra jaktstart, mens ett dyr tildeles senere, skriver Rovviltnemda.

Område to, som kalles Ytre Nordfylket, omfatter mot vest grensa i Tjeldsundet og Ramsundet (øst for Tjeldøya). Mot nord langs fylkesgrensa til Troms til riksgrensen mot Sverige. Videre langs denne sør til Ofotbanen. Langs Ofotbanen til Norddalen og langs denne til Rombaken. Videre ut Rombaken til E6. Langs E6 sør til Råna i Ballangen, derfra langs Storvatnet til Rånvassbotn. Videre rett linje fra Rånvassbotn til Stefjordbotn og ut Stefjorden og inn langs Tysfjorden til Drag. Derfra langs Rv. 827 til E6 og langs E6 sør til Fauske. Derfra ut Skjerstadfjorden og Saltfjorden.

Vedtaket kan påklages til Miljøverndepartementet, med frist innen 23. desember 2010.

Kilde: Rovviltnemda (ekstern pdf-fil).

Print Friendly, PDF & Email