Tatt for lav promille

NARVIK, E6, Karistranda. UP hadde akkurat startet promillekontroll da de stoppet en bil der fører var påvirket av alkohol. Sak opprettet.

Fører hadde lav promille. Ved utåndingsprøve på stasjonen kom han like under den straffbare grensen. Ingen straffesak.

Narvik, Karistranda. Ny fører med lavpromille. Bringes inn til stasjonen for utåndingsprøve.

Også denne føreren endte under straffbar grense.

Narvik, Karistranda. Ny fører med lav promille. Samme prosedyre som de to tidligere.

Narvik, Karistranda. UP hadde promillekontroll i tidsrommet 1030 til 1300. De kontrolle 54 kjøretøy og 3 reaksjoner, omtalt tidligere.

Print Friendly, PDF & Email