Ryddet tonnevis av avfall

Nystartede Ofoten kystlag i Skjomen har siden mars måned ryddet et sted mellom 5 og 10 tonn avfall på land og på havbunnen rundt gamle Forsheim forskningsstasjon, som fremover vil være base for kystlaget aktiviteter.

– Kystlaget har gjort en imponerende jobb som nok ikke alle ville orket å gå i gang med. Vi gleder oss til å følge dem videre i utviklingen av stedet, forteller prosjektleder for miljøprosjektet i Forbundet KYSTEN, Tuva Løkse i en pressemelding.

– Forbundet KYSTEN søkte i fjor Stiftelsen UNI om midler til å hjelpe å realisere ønsker kystlagene hadde om å bli enda mer miljøvennlige i driften av sine fartøyer og anlegg. Det ville stiftelsen gjerne være med på, og med 600 000 kroner til rådighet ba vi kystlagene komme til oss med sine lokale miljøprosjekter. Vi mottok søknader på til sammen 1,2 millioner kroner, så det var tydelig at kystlagene har stor vilje til å være så miljøvennlige de kan. Med oss i prosjektet hadde vi fagrådgiver Per-Erik Schulze fra Naturvernforbundet, som hjalp oss å sørge for mest mulig miljøeffekt ut av de midlene vi hadde til rådighet, skriver Løkse.

 

Print Friendly, PDF & Email