Konkurs: Ofoten båtsenter as

Kunngjøring for:

Organisasjonsnummer986 782 265 (OFOTEN BÅTSENTER AS)

Konkurs – innstilling av bobehandlingen

Ved OFOTEN TINGRETT er bobehandlingen innstilt i boet til:

Navn/foretaksnavn:OFOTEN BÅTSENTER AS
Adresse:Havna
8590 KJØPSVIK
Organisasjonsnummer:986 782 265
Saksnr:10-086006KON-OFOT

fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling, jfr. konkursloven §135.

Kjennelsen er avsagt 16.12.2010.
Ankefristen er en måned fra kjennelsen er avsagt

Konkursregisteret 17.12.2010

Vis alle kunngjøringene for foretaket

Kilde: Brønnøysundregistrene

Print Friendly, PDF & Email