Konkurs: Fotograf Douglas Carr as

Kunngjøring for:

Organisasjonsnummer990 706 719 (FOTOGRAF DOUGLAS CARR AS)

Konkurs – innstilling av bobehandlingen

Ved OFOTEN TINGRETT er bobehandlingen innstilt i boet til:

Navn/foretaksnavn:FOTOGRAF DOUGLAS CARR AS
Adresse:Dronningens gate 31
8514 NARVIK
Organisasjonsnummer:990 706 719
Saksnr:10-086449KON-OFOT

fordi boets midler ikke kan dekke omkostningene ved fortsatt behandling, jfr. konkursloven §135.

Kjennelsen er avsagt 15.12.2010.
Ankefristen er en måned fra kjennelsen er avsagt

Konkursregisteret 16.12.2010

Vis alle kunngjøringene for foretaket

Kilde: Brønnøysundregistrene

Print Friendly, PDF & Email