Bystyre i Narvik kommune 9. mai 2019 – redigert

025/19 – Referatsaker

026/19 – Finansiering av infrastruktur Fagernesfjellet næringsområde

027/19 – Økonomirapport 1/2019

028/19 – Narvik kommunes årsregnskap 2018

029/19 – Helseoversikt for Narvik kommune – 2018

030/19 – Temaplan for integrering og inkludering 2018-2025

031/19 – Innspill til inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner

032/19 – Interpellasjon. Vegard Lind-Jæger, SV: Farlige skoleveier i Bjerkvik.

033/19 – Interpellasjon. Tor Nysæter, H: Isflate nye Narvik ungdomsskole.

034/19 – Søknad om dispesasjon for bruk av bil i utmark.

Unntatt fra offentlighet

Print Friendly, PDF & Email