Bystyre i narvik kommune 19/9-2019 – redigert

Sakliste:

Sak nr. 068/19 – Nytt helsehus – valg av konsept

Sak nr. 069/19 – Ny brannstasjon – valg av løsning

Sak nr. 070/19 – Uttalelse til kostnadsanslag og samfunnsøkonomisk analyse for Nord-Norgebanen

Sak nr. 071/19 – Ekstraordinær tildeling av startlån 2019

Sak nr. 072/19 – Temaplan for trafikksikkerhet 2019 – 2021

Sak nr. 073/19 – Interpellasjon. Mona Nilsen, A: Dysleksivennlig skole

Sak nr. 074/19 – Høringssvar nasjonal ramme for vindkraft

Sak nr. 075/19 – Havnesamarbeid med Evenes kommune

Print Friendly, PDF & Email