Kampanjerer for å beholde prekestolen i Lødingen

Lødingen kirke. Arkivfoto: Robin Lund, Ofoting
Lødingen kirke. Arkivfoto: Robin Lund, Ofoting

Lødingen kirke skal rustes opp for fem millioner kroner, blant annet med det resultat at prekestolen vil forsvinne.

I et brev til Lødingen kirkelige fellesråd reagerer Kunst- og kulturstrømskomiteen på at det er planer om å fjerne prekestolen fra Lødingen kirke.

Det blir spesielt pekt på at prekestolen, som er fra 1756, er et av de eldste kulturminnet i kirka.

Lødingen kirke. Arkivfoto: Robin Lund, Ofoting
Lødingen kirke. Arkivfoto: Robin Lund, Ofoting

– Det er ikke mange kulturminner som er så gamle i kommunen og disse må tas vare på, skriver komiteen i et brev til Lødingen kirkelige fellesråd.

Komiteen skriver også i brevet at prekestolen kanskje ikke har noen praktisk funksjon lenger, men den har likevel betydning for opplevelsen av å være i kirka.

Kunst- og kulturstrømskomiteen avslutter brevet med en bønn til Fellesrådet om å revurdere beslutningen om å fjerne prekestolen fra kirkerommet.

Det er også opprettet en eget Facebook-gruppe, «NEI til fjerning av prekestolen i Lødingen Kirke», til støtte for å beholde prekestolen. Gruppen har i skrivende stund samlet rundt 150 sympatisører.

Lødingen lokalhistorielags brev til Lødingen kirkelige fellesråd i sin helhet (eksterne sider):
Side 1, side 2, side 3.

Kilder: Radio Lødingen, Harstad Tidende, Facebook

Print Friendly, PDF & Email