Mainstream kan gå til millionsøksmål mot Narvik

Narvik kommune kan få et søksmål og millionkrav fra Cermaq-eide Mainstream etter at oppdrettsselskapet inntil videre blir nektet å etablere seg i Ofotfjorden.

Kommunen sa først ja til oppdrett, men har nå lagt ned bygge- og deleforbud i kystsonen etter sterkt lokalt engasjement.

Mainstream mener at de har fått tillatelse til å etablere seg, og en klage er for tida til behandling i Fiskeridirektoratet. I verste fall kan det bli tatt rettslige skritt, og da kan Mainstream komme til å kreve å få erstattet rundt to millioner kroner som selskapet mener å ha hatt av kostnader, pluss eventuelle prosesskostnader.

Kilde: Kyst.no

Print Friendly, PDF & Email