Kommunestyremøte i Narvik 8.12

Opptak fra kommunestyremøte i Narvik kommune, 8. desember 2022.

På sakskartet står blant annet budsjett for Narvik Havn og budsjett, budsjettregulering og årsgebyrer for Narvik Vann.

Saksliste:

https://www.narvik.kommune.no/innsyn.aspx?response=mote&moteid=228&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=3565&

Print Friendly, PDF & Email