Rein ved Leirviktunnelen

Politilogg tirsdag 1. februar 2011 kl. 16.29
REIN VED LEIRVIKTUNELLEN, NARVIK

Politiet mottok mange telefoner om rein i kjørebanen som skapte trafikkfarlige situasjoner. Reineier ble underrettet,- og sammen med politi fikk de fjernet rein fra stedet.

Print Friendly, PDF & Email