Utreder elevsøkning over fylkesgrensene

En arbeidsgruppe skal se på muligheten for en mer fleksibel håndtering av elevsøkning på tvers av fylkesgrensene.

Fylkesråd for utdanning Kent Gudmundsen har skrevet brev til regionrådene om arbeidet med søknadsmulighet til videregående skole på tvers av fylkesgrensen.

Brevet er gått til regionrådene i Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen samt Lofotrådet.

Gudmundsen har i dialog med fylkesrådene i Nordland og Finnmark, kommet frem til at det skal nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra hver fylkeskommune.

– Arbeidsgruppens formål blir å utrede forutsetningene for innføring av en mer fleksibel håndtering av elevsøkning på tvers av fylkesgrensene, sier fylkesråden.

Svaret fra denne arbeidsgruppen vil kunne foreligge innen søknadsfristen 1. mars 2011.

Fylkesråden orienterer også om at han også vil imøtekomme behovet for en fleksibel håndtering av elevsøkningen ved fylkesgrensen.

– De berørte elevene skal få utstedt gjesteelevsgarantier ved skolegang i Nordland og Finnmark fylkeskommuner, sier fylkesråden for utdanning.

– Videre vil vi være åpne for gjesteelever fra Nordland og Finnmark, som ønsker skolegang i Troms. Hvordan dette vil praktiseres, kommer vi tilbake til når svar fra vår felles arbeidsgruppe foreligger, sier Kent Gudmundsen til slutt.

Kilde: Troms fylkeskommune

Print Friendly, PDF & Email