Evenes støymessig utfordrende

Jagerfly kan støye. Illustrasjonsfoto: Dwight Smith
Jagerfly kan støye. Illustrasjonsfoto: Dwight Smith

I en ny støyrapport fra Forsvarsbygg beskrives topografien i Evenes som mer utfordrende enn for Bodø og Ørland.

Forsvarsdepartementet har i dag sendt brev til Ørland, Bodø og Evenes kommuner med informasjon om den videre prosessen knyttet til lokalisering av nye kampfly, samt oppdatert støyinformasjon.

Det nye støysonekartet for Evenes. Faksimile fra Forsvarsbyggs rapport.
Det nye støysonekartet for Evenes. Faksimile fra Forsvarsbyggs rapport.

Sammenlignet med støysonekartet fra mars 2010 beskrives de justerte flyprofilene i Evenes som en betydelig reduksjon av støysensitive bygninger i såkalt rød sone, men relativt uendret i den mer perifere gule sonen.

For Bodø har det nye støysonekartet små endringer i forhold til tidligere, mens det for Ørland beskrives som en betydelig reduksjon av berørte bygninger i både rød og gul sone.

Regjeringen legger opp til å fremme en anbefaling om lokalisering av de nye kampflyene som en del av en helhetlig fremleggelse av kampflysaken i en ny langtidsplan for forsvarssektoren våren 2012.

Evenes kommune skriver på sine nettsider at kommunen selv trenger mer informasjon før de kan informere innbyggerne om støykonsekvensene.

Les hele brevet til kommunene og den nye støyrapporten her.

Kilder: Evenes kommune og Forsvarsdepartementet

Print Friendly, PDF & Email