Sigbjørn Johnsen ser ikke behovet

Næringslivets godstransport må fortsatt belage seg på å vente over natten ved Bjørnfjell tollstasjon. Arkivfoto: Robin Lund, IMGS.no bildebyrå
Næringslivets godstransport må fortsatt belage seg på å vente over natten ved Bjørnfjell tollstasjon. Arkivfoto: Robin Lund, IMGS.no bildebyrå

Finansminister Sigbjørn Johnsen mener det ikke er behov for å utvide åpningstidene ved Bjørnfjell tollstasjon.

Høyres stortingsrepresentant Ivar Kristiansen har fått svar på sitt ønske om at statsråden skal åpne for lengre åpningstid på Bjørnfjell. Kristiansen mener Bjørnfjell tollstasjonen er en «flaskehals» for næringslivet i og med at stasjonen stenger for tollbehandling klokken 23.

Finansminister Sigbjørn Johnsen mener trafikkgrunnlaget over Bjørnfjell grenseovergang er for lite til å utvide åpningstidene. Arkivfoto fra APs gruppeseminar i januar 2010: Arbeiderpartiet
Finansminister Sigbjørn Johnsen mener trafikkgrunnlaget over Bjørnfjell grenseovergang er for lite til å utvide åpningstidene. Arkivfoto fra APs gruppeseminar i januar 2010: Arbeiderpartiet

Ikke bare mener finansministeren at det ikke er behov for utvidete åpningstider, men også at trafikkgrunnlaget tilsier kortere åpningstid:

– De siste ti årene har det vært foretatt flere undersøkelser om trafikken over Bjørnfjell. I 2008 ble det foretatt en trafikktelling som viste at det i gjennomsnitt ble tollklarert 1,27 vogntog i de siste tre timene av åpningstiden. Trafikkgrunnlaget skulle isolert sett tilsi kortere åpningstider enn de som gjelder i dag, men åpningstiden er opprettholdt nettopp av hensyn til næringslivets behov generelt og fiskerinæringen spesielt. Jeg kan på bakgrunn av lavt trafikkgrunnlag og ønske om effektiv ressursutnyttelse ikke se at det på nåværende tidspunkt er behov for å utvide åpningstidene ved Bjørnfjell grenseovergang.

Kilde: Finansdepartementet

Print Friendly, PDF & Email