Konkurs: Byggfirma Ulriksen Ltd.

Kunngjøring for:

Organisasjonsnummer993 877 972 (BYGGFIRMA ULRIKSEN)

Konkurs – åpning

Ved OFOTEN TINGRETT er det åpnet konkurs i boet til:

Navn/foretaksnavn:BYGGFIRMA ULRIKSEN LTD
Adresse:Carpenter Court, 1 Maple Road,, Bramhall, Stockport, SK7 2DH CHESHIRE, Storbritannia
Organisasjonsform:Private limited company
Registreringsnummer i hjemlandets register:6843074
Konkurs åpnet:11.02.2011
Saksnr:11-024461KON-OFOT
Konkursdebitor er
registrert med følgende
filial i Norge:
Navn/foretaksnavn:BYGGFIRMA ULRIKSEN
Adresse:Tømmerbakkveien 67
8522 BEISFJORD
Organisasjonsnummer:993 877 972
Bransje/stilling:Oppføring av bygninger
Åpnet etter:Oppbud

Krav i boet meldes bostyrer, Adv Hugo Storø, Postboks 712, 8509 NARVIK, E-post post@advstoro.no innen 18.03.2011. Fristdagen er 10.02.2011 .

Første skiftesamling blir holdt 25.03.2011 kl. 13:00 i Ofoten tingrett, rettens kotor, Narvik

Alle henvendelser om konkursen rettes til bostyrer Adv Hugo Storø.

Print Friendly, PDF & Email