Konkurs: Caravan E10 Limited

Kunngjøring for:

Organisasjonsnummer990 724 105 (CARAVAN E10 LIMITED)

Konkurs – åpning

Ved OFOTEN TINGRETT er det åpnet konkurs i boet til:

Navn/foretaksnavn:CARAVAN E10 LIMITED
Adresse:83 Victoria Street, Suite 112 A, SW1H OHW LONDON, STORBRITANNIA
Organisasjonsform:Private limited Company
Registreringsnummer i hjemlandets register:6017126
Konkurs åpnet:14.01.2011
Saksnr:10-196055KON-OFOT
Konkursdebitor er
registrert med følgende
filial i Norge:
Navn/foretaksnavn:CARAVAN E10 LIMITED
Adresse:Nautå Næringspark
8536 EVENES
Organisasjonsnummer:990 724 105
Bransje/stilling:Enheten er slettet

Krav i boet meldes bostyrer, Adv Bjørn Harald Larsen, Postboks 133, 8502 NARVIK, E-post larsen@solvin.no innen 25.02.2011. Fristdagen er 10.12.2010 .

Første skiftesamling blir holdt 04.03.2011 kl. 12:30 i Ofoten tingrett, rettens kontor, Capitolgården, 4. etasje, Kongensg. 52/54, Narvik

Alle henvendelser om konkursen rettes til bostyrer Adv Bjørn Harald Larsen.

Print Friendly, PDF & Email