Gigantbot til Tjeldsund kommune

Pengene renner ut av Tjeldsund kommune etter at kommunen er ilagt en bot på 100 000 kroner. Illustrasjon/montasje: Robin Lund, Kosmonaut.no
Pengene renner ut av Tjeldsund kommune etter at kommunen er ilagt en bot på 100 000 kroner. Illustrasjon/montasje: Robin Lund, Kosmonaut.no

Tjeldsund kommune må punge ut med 100 000 kroner for overtredelse av regelverket for offentlige anskaffelser.

I 2009 la Tjeldsund kommune ut et oppdrag på brøyting og sandstrøing i kommunen. Oppdraget hadde en verdi på 945 000 kroner. Kort tid etter at leverandør ble valgt, mottok Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFI) klage på kommunen med påstand om ulovlig direkteanskaffelse.

KOFI har konkludert med at Tjeldsund kommune ikke har overholdt regelverket, og belønner unnlatelsen med en saftig bot.

Kilde: Doffin

Print Friendly, PDF & Email