Bøtelagt for trimming av moped

TRAFIKK (HØY FART MOPED) FAGERNES, NARVIK

UP stoppet to mopedførere i Fagernes området. Begge hadde for stor hastighet. De ble tatt med til trafikkstasjonen. Der ble begge mopedene avskiltet pga. mistanke om at de var «trimmet». Begge guttene ble ilagt hvert sitt Forenklet Forelegg på à kr 4200,-. Verger til de to sjåførene ble også orientert av politiet.

Print Friendly, PDF & Email