Narvik kan få lagringshall for atomdata

Partikkelakseleratoren til Den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning genererer enorme datamengder. Nå står Norge og deriblant Narvik øverst på listen for plassering av ny datahall. Illustrasjonsfoto: Cern
Partikkelakseleratoren til Den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning genererer enorme datamengder. Nå står Norge og deriblant Narvik øverst på listen for plassering av ny datahall. Illustrasjonsfoto: Cern

Narvik er med i vurderingen når Den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning (CERN) skal lagre data fra partikkelakseleratoren Large Hadron Collider (LHC).

Det er Teknisk Ukeblad som melder at Norge, med Narvik, er blitt Cern-favoritter. Cern ønsker ønsker å bruke norske fjell, vannkraftverk og kaldt klima til å lagre og prosessere de galopperende mengdene med vitenskapelige rådata fra partikkelakseleratoren LHC i Sveits/Frankrike.

Dette til tross for at rikspolitisk sendrektighet har holdt på å forspille Norges åpenbare fortrinn for slike løsninger.

I Narvik er det firmaet Greenerbits som planlegger et datasenter bygd i et eksisterende tungindustribygg med tre uavhengige høyspentfeeder. Senteret tenkes avkjølt med naturlig friluftskjøling.

De andre norske stedene som er med i vurderingen er Rennesøy, Rjukan-anleggene, Halden, Gjøvik/Raufoss og Luster i Sogn.

Kilde: Teknisk Ukeblad

FAKTA Greenerbits AS
• Administrende direktør og styreleder: Sigge Magne Pedersen
• Eies 100 % av selskapet Tonal AS
Regnskap: Årsresultat 2009: -31 000 kr

Print Friendly, PDF & Email