Fare for full strømstans

Sårbar strømforsyning. Illustrasjonsfoto: Pawel Prochnicki
Sårbar strømforsyning. Illustrasjonsfoto: Pawel Prochnicki

Statnett melder i dag at kraftsituasjonen nord for Narvik nå er svært sårbar.

To feil i sentralnettet fører til at forsyningssikkerheten er betydelig svekket fra Narvik og nordover.

Onsdag i forrige uke fikk Statnett havari på ledningen 132 kV-ledningen Kvandal – Kanstadbotn. Det var to master på som havarerte. Arbeidet med å utbedre denne feilen pågår, men forsinkes av dårlig vær.

I formiddag koblet Statnett ut 132 kV-ledningen Narvik – Kvandal på grunn av havarerte måletransformatorer i Kvandal. I Kvandal arbeides det med å utbedre feilen. Statnett tar sikte på få gjort utbedringene i løpet av dagen, men været er en utfordring for fremdriften.

Feilen i Kvandal fører til at kraftforsyningen nord for Narvik er ytterligere svekket. Nord for Narvik drives nå nettet på en måte som gjør at feil på enda en ledning vil kunne føre til delvis utkobling av strømforbruk i hele området. Foretaket understreker at alt vil bli gjort for å unngå dette. De berørte nettaktørene er orientert.

Kilde: Statnett

Print Friendly, PDF & Email