Vil flytte Ofoten til Troms

Ordfører i Evenes, Jardar Jensen, vil gjerne flytte fylkesgrensene slik at Ofoten havner i Troms.

– Fylkene får stadig mer midler til utvikling. Her faller kommunene i fylkenes ytterkanter, både i Nordre Nordland og Sør-Troms mellom to stoler, sier Jensen til NRK Nordland.

Ofoten består av de fem kommunene Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Ordføreren mener kommunene i Ofoten og Sør-Troms blir utarmet i hver sin fylkeskommune, men at de sammen vil kunne utgjøre en sterk region. For å klare det må fylkesgrensen fjernes eller flyttes, mener Jensen.

– Poenget mitt er at vi må ta diskusjonen om hva vi er best tjent med i framtiden, sier ordfører Jardar Jensen til Fremover.

I følge Fremover får ikke Jensen støtte av sine ordfører-kollegaer i Ofoten-kommunene. Ordfører Anders Sæter (Sp) i Tysfjord ser heller at kommunene i Sør-Troms blir en del av Nordland.

– Jeg vil heller ha Sør-Troms innlemmet i Nordland, og dermed få et mer slagkraftig fylke. Deretter kan man slå sammen resten av Troms med Finnmark, og få enda et storfylke i landsdelen, sier Sæter til Fremover.

Narvik har tidligere ønsket seg ett nordnorsk fylke. Det finnes også tanker om å skille ut distriktene Vesterålen, Lofoten, Ofoten og Sør-Troms, altså Midtre-Hålogaland, i en Midtre fylkeskommune.

Print Friendly, PDF & Email