Fylkesmannen kontrollerer Ofoten-bedrifter

Fylkesmannen i Nordland gjennomfører i disse dager en kontrollaksjon rettet mot utvalgte virksomheter i Ofoten som bruker kjemikalier og produserer farlig avfall.

Farlig avfall. Illustrasjonsfoto: Sioux Falls Green Project
Farlig avfall. Illustrasjonsfoto: Sioux Falls Green Project

Kontrollaksjonen har som formål å sikre at det foretas en forsvarlig og forskriftsmessig hånd­tering av farlig avfall som oppstår i virksomheten. Fylkesmannen er spesielt opptatt av bedriftenes rutiner for håndtering av farlig avfall, og at de har oversikt over farlig avfall som oppstår i bedriften.

Aksjonen er primært rettet mot virksomheter som ikke omfattes av tillatelser til drift gitt av Fylkesmannen.

Bedriftenes oppbevaring, merking levering av avfall til godkjent mottak vil kontrolleres. Det vil bli sett på bruken og håndteringen av kjemikalier og at bedriften har fulgt opp plikten til utfasing av PCB-holdige kondensatorer.

Fylkesmannen i Nordland har siden 2002 gjennomført årlige tilsynsaksjoner rettet mot håndtering av farlig avfall i verksted- og småindustri. De seks interkommunale avfallsselskapene i Nordland betjener hver sin region. Det blir besøkt én avfallsregion hvert år, og kontrollert opptil et 50-talls bedrifter i hver aksjon.

Kilde: Fylkesmannen i Nordland

Print Friendly, PDF & Email