Narvik blir ikke samisk

Det blir bare skilting av to samiske stedsnavn i Narvik. Arkivfoto: Robin Lund, fotonaut.no
Det blir bare skilting av to samiske stedsnavn i Narvik. Arkivfoto: Robin Lund, fotonaut.no

Narvik bystyre har stemt ned Njárgaviika og flere andre samiske stedsnavn.

Rådmann Wiggo Lauritzen hadde lagt fram et forslag om at fem tettsteder i kommunen skulle få samiske navn, men bystyret godkjente bare to navn. I tillegg skal fire veier skiltes på samisk.

Bygda Vassdalen blir Áravuopmi, og grenda Kvanndalen blir Luotnegohpi. Disse samiske navnene likestilles med de norske navnene.

Dermed blir Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik fortsatt skiltet på kun et språk, nemlig norsk.

Spørsmålet om bruk av likestilte norske og samiske stedsnavneformer ble første gang tatt opp for vel tolv år siden da Narvik bystyre i sin uttalelse avviste å nytte den samiske skriveformen som likestilt poststedsnavn. Etter det er det fra den samiske navnekonsulenttjenesten reist stedsnavnsak på likestilte samiske stedsnavn på bynavnet Narvik og tettstedsnavnene Beisfjord, Fagernes og Bjerkvik.

Kilde: NRK Sápmi

 

Print Friendly, PDF & Email