Forsikringspenger til Ofoten-idrett

Tre idrettslag i Ofoten har fått penger fra If barneidrettsfond.

Alle idrettslag tilknyttet Norges idrettsforbund har for andre år på rad kunnet søke om midler på inntil 50.000 kroner fra If Barneidrettsfond. Norges idrettsforbund mottok 770 søknader.

I år fikk 50 idrettslag økonomisk støtte til gode idrettsprosjekter for barn og unge gjennom If Barneidrettsfond.

Det ble prioritert å gi midler til prosjekter med fokus på holdningsskapende arbeid, aktivitet, rekruttering, utdanning og inkludering, samt idrettslag som ønsket å ha utstyr til utlån.

I Ofoten ble det  Liland idrettsforening, Narvik bordtennisklubb og Narvik atletklubb som mottar penger fra fondet.

Kilde: Norges idrettsforbund

Print Friendly, PDF & Email