Fylkesmannen stengte tre av HRS’ anlegg i Ofoten

Fylkesmannen i Nordland er ikke fornøyd med Hålogaland Ressursselskaps avfallshåndtering. Illustrasjonsfoto: Ulrich Mueller
Fylkesmannen i Nordland er ikke fornøyd med Hålogaland Ressursselskaps avfallshåndtering. Illustrasjonsfoto: Ulrich Mueller

Etter en tilsynsrunde i Ofoten fant fylkesmannen i Nordland det nødvendig å stenge tre av avfallsmottakene til Hålogaland Ressursselskap.

Fylkesmannen fører tilsyn med blant annet de interkommunale avfallsselskapene, og ser blant annet på om avfallsanleggene har tilstrekkelig og egnet oppsamlings- og lagringsutstyr for avfall. Det er også svært viktig at farlig avfall er lagret slik at det er sikret mot fare for forurensing eller skade på mennesker og dyr.

På en rutinemessig tilsynsrunde i Ofoten i mai ble det observert forhold ved tre av avfallsmottakene til HRS som gjorde at de valgte å gå til det skrittet å stenge mottakene.

Ved to av anleggene i Tysfjord – et på Drag og et i Kjøpsvik – fant tilsynet farlig avfall og elektrisk- og elektronisk avfall lagret slik at det var stor fare for forurensning. Mye av ee-avfallet var også skadd, slik at gjenvinning er vanskelig.

Ved et anlegg i Ballangen lå det lagret store mengder grovavfall som har ligget her i flere år.

Alle disse tre anleggene hadde, i henhold til Fylkesmannen, ikke nok oppsamlingsutstyr for å håndtere de avfallsmengdene som blir levert.

Kilde: Fylkesmannen i Nordland

Print Friendly, PDF & Email