Har gitt tillatelse til skadefelling av ei gaupe

Fylkesmannen har gitt tillatelse til skadefelling av ei gaupe i Evenes.

Tillatelsen er gitt på bakgrunn av funn av kadaver som er dokumentert drept av gaupe i Dragvika, og det meldes også om manglende lam i besetningen. Tillatelsen gjelder en gaupe og for perioden 8. juli til og med 25. juli 2011.

Kilde: Evenes kommune

Print Friendly, PDF & Email