Norsk jernbaneforbund mener Ofotbanen må bygges ut

Norsk Jernbaneforbund mener det trengs flere og lengre kryssingsspor, og at satsingen må komme alt i statsbudsjettet for 2012.

Dette skriver NJF i et brev til regjeringen med krav til prioriteringer i statsbudsjettet for 2012.

Malmtrafikken til Narvik havn øker, og flere selskaper transporterer gods på strekningen. Midlene til investeringer bør økes med 200 millioner kroner sammenliknet med budsjettet for 2011, mener forbundet.

Signaler tyder på at veksten malmtrafikken fortsetter de kommende årene. Med så mange tonn blir slitasjen større enn på det øvrige jernbanenettet. Derfor ønsker NJF en utredning av om dobbeltspor er det mest fornuftige på lengre sikt, også for å bedre forholdene for passasjertogene.

Kilde: Aktuell

Print Friendly, PDF & Email