Bru viktigst

Regionrådene i Midtre-Hålogaland mener Hålogalandsbrua bør være førsteprioritet for Midtre-Hålogaland i forbindelse med Nasjonal transportplan. Illustrasjonsfoto: Cowi/Statens vegvesen
Regionrådene i Midtre-Hålogaland mener Hålogalandsbrua bør være førsteprioritet for Midtre-Hålogaland i forbindelse med Nasjonal transportplan. Illustrasjonsfoto: Cowi/Statens vegvesen

Hålogalandsbrua og opprustning av E10 er viktige elementer for sikring av kommunikasjonene i Midtre Hålogaland.

Det mener regionrådene i Sør-Troms, Ofoten og Vesterålen samt Lofotrådet. I en felles uttalelse i forbindelse med Nasjonal transportplan gir de Hålogalandsbrua førsteprioritet.

– Brua vil få stor betydning for kommunikasjonen i hele regionen, og vil være viktig både for å knytte regionen tettere sammen og redusere avstanden til Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, og jernbaneknutepunktet Narvik, heter det i uttalelsen.

Nummer to på prioriteringslista er hele strekningen av E10 gjennom Midtre Hålogaland. Her mener regionrådene at kortere avstander og bedre veier er tvingende nødvendig, ikke minst sett i lys av at turisttrafikken til Lofoten og Vesterålen etter Lofast har økt jevnt.

– Det er tvingende nødvendig å øke bevilgningene til vegsektoren for å kunne ivareta nødvendig vedlikehold og utbedringer også på tilførselsveiene, skriver regionrådene.

Kilde: Harstad Tidende

Print Friendly, PDF & Email