Kjøring med uregistrert bil i Ballangen

Politilogg fredag 20. april 2012 kl. 20.09
KJØRING MED UREGISTRERT BIL I BALLANGEN

Politiet er gjort kjent med at en navngitt person til stadighet kjører rundt i en uregistrert bil i Ballangen. Politiet vil følge opp saken.

Print Friendly, PDF & Email