Tatt av snøskred på Rombakstøtta

Politilogg lørdag 5. mai 2012 kl. 15.53
PERSON TATT AV SNØSKRED, NARVIK

Politiet fikk melding om at en person var tatt av snøskred på nordsiden av fjellet Rombakstøtta. Det ble straks satt i gang varsling av aktuelle søkeressurser som hunder osv.

Like etter ble det informert fra kamerat at vedkommende var berget ut av raset og ikke var kommet til skade. Raset var cirka 30 meter bredt og cirka 500 meter langt. I all hovedsak var det nysnø som hadde løst ut.

Det er grunn til å minne turgåere om at det, selv om det ikke er rapportert om noen generell rasfare i politidistriktet, lokalt vil kunne være fare for at ras kan gå eller løses ut av folks aktivitet til fjells.

Print Friendly, PDF & Email