Snøskred i Fagernesfjellet

Politilogg mandag 29. oktober 2012 kl. 11.05
SNØSKRED I FAGERNESFJELLET – NARVIK

Politiet er blitt informert om at det har gått et stort snøskred i Mørkholla i Fagernesfjellet. Raset er stort. Ingen mennesker er involvert i snøskredet. Enkelte steder har det nå kommet til dels store snømengder. Det er da på tide å minne de som ferdes på rasutsatte steder om at det kan være rasfare der.

Print Friendly, PDF & Email