Ennå uklart for ETS-skole

Det er ennå ikke avklart om det fortsatt blir videregånde skole for ETS-kommunene. Foto: Robin Lund, Fotonaut.no
Det er ennå ikke avklart om det fortsatt blir videregånde skole for ETS-kommunene. Foto: Robin Lund, Fotonaut.no

ETS-ordførerne har ordnet velvilje fra de fleste kanter, men finansieringen er ennå ikke på plass.

Torsdag holdt ETS-ordførerne og prosjektleder informasjonsmøte angående fremdriften for ETS videregående skole — mer kjent som Skånland videregående skole eller bare Elvemo.

Det var et femtitalls fremøtte som ville høre hva ordførerne kunne fortelle, hvorav en tiendepart elever.

Ordførerne kunne fortelle om en vanskelig vei. ETS videregående skole vil være landets første og eneste offentlige interkommunale videregående skole. Det gir store utfordringer, spesielt med tanke på tidsaspektet.

Like fullt har de fått prinsipielt positive signaler fra både Kunnskapsdepartement, Troms og Nordland fylkeskommuner og Sametinget. Det som mangler er en avklaring av finansieringen som skal til for å få godkjenning.

De har satt 1. mai som frist for når økonomien må være avklart for å kunne ta en avgjørelse om skolen skal fortsette. 12. april starter nye samtaler med Troms fylkeskommune, deretter Nordland.

Det kom mange spørsmål fra salen. Ikke alle kunne svares, men i essens ble det fortalt at det i første rekke vil bli en fortsettelse av det faglige tilbudet i dagens skole. Både ansatte og elever skal ha gitt signaler på å ville følge med i den nye skolen. Som en offentlig skole vil det aldri bli et spørsmål om skolepenger, og dagens PC-ordning vil fortsette.

Ordfører-trioen vil gjerne ha frem at det er opprettet et midlertidig inntakskontor for elevene. Fra mandag 12. april kan både eksisterende elever ved Skånland vgs og 10. klasseelever melde interesse for å fortsette eller begynne på ETS videregående skole. Henvendelsene gjøres til Skånland kommune.

Print Friendly, PDF & Email