ANNONSE

Krav til innhold

For at vi sammen skal lage et utmerket produkt, er det noen journalistiske retningslinjer som alle borgerjournalistene må vite om og etterfølge.

Alle artikler som leveres vil bli gjennomgått av redaksjonen. Artiklene blir akseptert eller refusert, eller det blir gitt tilbakemelding om behov for endringer. Du må forvente at innholdet blir redigert.

TEKST

Objektivitet

Artikkelskriveren må ha rimelig avstand til sakens innhold. Dess mer sensitivt artikkelens innhold er, jo viktigere er dette.

For eksempel skal artikkelskriveren ha distanse til firmaer/arbeidsplasser det skrives om. Man skal heller ikke skrive om saker man der man har tette bånd til intervjuobjekter eller omtalte personer.

Men om foreldre skriver artikler fra for eksempel idrettsarrangenter der også egne barn er deltakende, er det helt greit.

Tegn

• Ikke bruk utropstegn ( ! ) eller ellipse ( … ) i artikkelteksten, med mindre det er del av direkte sitater. Slike tegn hører kun hjemme i ytringer, og som objektiv borgerjournalist prøver du deg vel ikke på slikt…!

BILDE

• Alle artikler må ha minst ett bilde. Sammen med tittel og ingress er bilde(r) det vikigste for at lesere skal fatte interesse for en sak.

• Alle bilder må ha en beskrivende bildetekst (hvem, hva, hvor og når).

• Alle bilder og illustrasjoner skal krediteres med opphavsrettslig innehaver, for eksempel «(Foto: Ola Fotograf)», i parentes til sist i bildeteksten. Dette gjelder også om det er du selv, eller nær slekt og venner som har tatt bildet.

• Det er ikke tillatt å publisere bilder som andre personer har fotografert, med mindre man har innhentet eksplisitt tillatelse fra opphavsrettslig innehaver.

• Det er ikke tillatt å publisere bilder funnet på andre Internett-sider eller noen har sendt deg per e-post. Du har ganske enkelt ikke rett til å bruke slike bilder med mindre det er spesifisert (med for eksempel en CC-lisens), at tillatelse til bruk er gitt.

• Ofotingen har et omfattende bildearkiv med lokale bilder og mer generelle illustrasjonsbilder. Disse kan brukes til å illustrere artikkelen din om du ikke har noe annet bildemateriale.

Til toppen av siden