Rombaksbrua

Rombaksbrua er ei hengebru som krysser fjorden Rombaken i Narvik kommune i Nordland.