ANNONSE

Om Ofoting

Om Ofoting

OBS: Ofoting-systemet alltid i en utvikling. Derfor vil det forekomme endringer på nettstedet, og det kan være elementer som tidvis ikke fungerer. Ofoting blir med andre ord hele tiden bedre og bedre, som ofotinger flest.

«Ofoting» er ofotingenes lokalavis, og kanskje Norges første dugnadsjournalistiske tjeneste.

Ved inngangen til 2010 startet Kosmos medier oppbyggingen av et nytt Ofotens Tidende, preget med «versjon 2.0» for å signalisere en ny vinkling på et historisk konsept. Det lot seg ikke uten videre gjøre å ta opp den tråden, og derfor ble tanken videreutviklet til konseptet «Ofoting».

Det nye konseptet vil i stor grad basere seg på brukergenerert innhold. Avisen Ofoting har i så måte ikke en redaksjon i tradisjonell forstand, men er åpen for «borgerjournalistikk», eller «dugnadsjournalistikk» som det også kalles. Vi tror, på godt og ondt, at dette er fremtiden for lokaljournalistikken.

Artikler må like fullt følge vanlige, redaksjonelle retningslinger, og alt innhold skal følge tradisjoner for publisistisk ansvarlighet. Før artiklene blir publisert, vil de bli gjennomgått av administrasjonen.

Ofoting arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.
Den som mener seg rammet av urettmessig omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Kontakt PFU:
Pressens faglige utvalg
Rådhusgt. 17, 3. etg.
Postboks 46 Sentrum
0101 Oslo
Tlf. 22 40 50 40
Faks 22 40 50 55
E-post pfu@np-nr.no

Til toppen av siden