ANNONSE

Angående forespørsler om
sletting av publisert innhold

I egenskap av å være et redaksjonelt massemedium følger Ofoting presse-etiske normer, som prinsipielt tilsier at publisert innhold ikke redigeres eller slettes.

Avisartikler har et vern og ikke minst en historisk verdi som gjør at de sjelden bør slettes. Om en mener å ha svært gode personlige grunner til at artikkelinnhold (tekst/foto/video) ikke skal dukke opp via søkemotorene, kan en enten be om at det legges inn en sperre som hindrer at innholdet indekseres i søkemotorer, at navn/avfotografering anonymiseres eller at innhold slettes.

For at avisen skal vurdere noe av dette, forutsettes minst ett av følgende:

• Det foreligger en vesentlig feil i artikkelen
• Det dreier seg om private forhold uten offentlig interesse som kan være til stor belastning for den omtalte
• Det er bilder eller utsagn fra mindreårige
• Det er snakk om å beskytte personer mot seg selv eller andre

Forespørsler om sletting av bilder av forfengelighetshensyn vil ikke etterkommes. 

Ofoting arbeider for øvrig etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Den som mener seg rammet av urettmessig omtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen.
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.

Til toppen av siden